COVID-19 (абревіатура від англ. COronaVIrus Disease 2019) – потенційно тяжка гостра респіраторна інфекція, що викликана коронавірусом SARS-CoV-2.

Це небезпечне захворювання, яке має хвилеподібний перебіг і може протікати як у формі гострої респіраторної вірусної інфекції легкого перебігу, так і у важкій формі.

Найбільш частим ускладненням захворювання є вірусна пневмонія, що здатна призводити до гострого респіраторного дистрес-синдрому і подальшої гострої дихальної та поліорганної недостатності.

Ключовими патогенетичними механізмами прогрессування захворювання є цитокіновий шторм і оксидативний стрес, взаємодія яких призводить до термінальних станів.

До найбільш поширених симптомів захворювання відносяться: підвищена температура тіла, стомлюваність і сухий кашель.