Соціальний проект ксаврон ЮРіЯ-ФАРМ

ЮРіЯ-ФАРМ запустила соціальний проект “Впевнений шлях до одужання − Ксаврон проти інсульту”

ЖИТТЯ – це головна земна цінність і ключовою місією ЮРіЯ-ФАРМ є зберігати і покращувати його! ЮРіЯ-ФАРМ, як Корпорація з високим рівнем соціальної відповідальності, турбується про якість життя та стан здоров’я пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та запустила соціальний проект “Впевнений шлях до одужання − Ксаврон проти інсульту”, який триватиме до вересня 2024 року включно. Мета соціального проекту: […]

Нові можливості застосування блокатора ішемічного каскаду в терапії гострого інфаркту міокарда

Резюме. Окисний стрес відіграє особливу роль при гострому коронарному синдромі (ГКС), зокрема, є провідною ланкою патогенезу реперфузійного пошкодження міокарда. Продукти вільнорадикального окиснення можуть запускати процеси загибелі кардіоміоцитів та бути відповідальними за 50 % кінцевого розміру зони некрозу при ГКС, виникнення реперфузійних аритмій, систолічної мікросудинної дисфункції. Тому адекватна антиоксидантна терапія, спрямована на елімінацію активних форм кисню, активацію […]

Автори: Жебель В.М. Старжинська О.Л.

Опубліковано: Медицина невідкладних станів, Том 18, № 1, 2022

Вплив Едаравону на атрофію м’язів та опорно-рухову функцію у пацієнтів з ішемічним інсультом (рандомізоване контрольоване пілотне дослідження)

Передумови та мета: Пацієнти з інсультом і тяжким паралічем ніг часто виявляються прикутими до ліжка в гострій та підгострій фазі захворювання, що збільшує ризик виникнення м’язової атрофії в хронічній фазі. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що оксидативний стрес відіграє важливу роль у механізмі атрофії бездіяльних м’язів. Таким чином, метою цього дослідження було визначити, чи […]

Автори: Хіроакі Наритомі (Hiroaki Naritomi), Хіроші Моривакі (Hiroshi Moriwaki), Норифумі Метокі (Norifumi Metoki), Хіроюкі Нішимура (Hiroyuki Nishimura), Ясута Хігаші (Yasuto Higashi), Ясумаса Ямамото (Yasumasa Yamamoto), Хіроюкі Юаса (Hiroyuki Yuasa), Хіроші Ойє (Hiroshi O), Кортаро Танака (Kortaro Tanaka), Козуе Сайто (Kozue Saito), Ясуо Тераюма (Yasuo Terayama), Тедафумі Ода (Tadafumi Oda), Норіо Танахаші (Norio Tanahashi) Хісао Кондо (Hisao Kondo),

Опубліковано: Drugs R D 2010; 10 (3)

Остаточна оцінка результатів дослідження СТІКс (Супутня Терапія Інсульту Ксавроном)

Резюме. Ішемічний інсульт залишається актуальною проблемою сьогодення. Його патогенез складається з послідовного каскаду реакцій у мозку, які, на додаток до ішемії, відповідальні за подальше пошкодження мозкової тканини й уповільнюють розвиток компенсаторних і регенеративних механізмів. Спроби перервати патологічний каскад тривають декілька десятиліть. Першою перспективною молекулою, що продемонструвала в доклінічних дослідженнях потенціал скавенджера (прибиральника, поглинача) надлишкових агресивних перекисів, […]

Автори: Московко С.П., Кириченко О.В., Руденко Г.С. . і співавт., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Опубліковано: Міжнародний неврологічний журнал, том 17, № 5, 2021

Неврологічні порушення в пацієнтів, які перенесли COVID-19: як лікувати в умовах пандемії

Резюме. У статті подано огляд даних світової літератури стосовно уражень нервової системи в пацієнтів, які перенесли COVID-19. Також наведені результати власного відкритого порівняльного дослідження ефективності комплексного застосування Ксаврону, Тіворелю й Ксилату в пацієнтів з неврологічними порушеннями в постковідному періоді. Був продемонстрований позитивний вплив вищезазначеного комплексу препаратів на когнітивні функції, що виражалось в збільшенні темпу психічної […]

Автори: Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Соколік В.В., Фисенко А.В., Здесенко І.В. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Опубліковано: Міжнародний неврологічний журнал, Том 17, N 6, 2021

Як швидко повернутися до звичного життя після перенесеного COVID-19. Актуальне інтерв’ю.

? В студії Олег Чабан, доктор медичних наук, завідувач кафедри психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та Олександр Галушко, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗУ імені Шупика.  Після перенесеного COVID-19 пацієнти зіткнулись з постковідним синдромом. Стан, коли навіть після отриманого негативного тесту на коронавірус, відчувається постійна втома, […]

Постковідний синдром: патогенез та основні напрями реабілітації

Спалах коронавірусної інфекції (COVID‑19), що з’явилася в Китаї у грудні 2019р. і швидко переросла в пандемію світового масштабу, продовжує залишатися однією з найсерйозніших проблем людства. Наразі накопичилося чимало даних, які пояснюють природу зумовленого коронавірусом SARS‑CoV‑2 тяжкого гострого респіраторного дистрес‑синдрому (ГРДС) з погляду вірусології, епідеміології та клінічної тактики. Сьогодні науковці всього світу наполегливо працюють над створенням […]

Автори: О.А. Голубовська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Опубліковано: Здоров’я України № 2 (495), 2021

Методи корекції неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19)

Мета роботи. Проаналізувати частоту виникнення та спектр неврологічних порушень у пацієнтів із коронавірусною хворобою, запропонувати методи вдосконалення патогенетичного лікування. Матеріали та методи. Обстежено 83 пацієнта з коронавірусною хворобою, госпіталізованих до КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня» протягом періоду з травня до грудня 2020 р. Пацієнти були поділені на групи залежно від ступеня тяжкості хвороби та залежно від призначеної […]

Автори: Юрко К. В., Кучерявченко В. В., Соломенник Г. О., Лісна О. С.

Опубліковано: Клінічна інфектологія та паразитологія, 2021, том 10, № 2

Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19

У статті розглянуто сучасні погляди на розвиток та перебіг коронавірусної інфекції COVID-19. Особливу увагу приділено судинним неврологічним ускладненням. З метою оптимізації лікування цереброваскулярних ускладнень у пацієнтів із супутнім COVID-19 застосовували препарати едаравону та цитиколіну й електролітів. Проаналізовано клінічні та параклінічні дані 34 пацієнтів. Доведено, що зазначена комбінація лікарських засобів може бути рекомендована для широкого застосування […]

Автори: І.С. Зозуля, В.М. Мардзвік, М.В. Мардзвік, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна, Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, Хмельницький, Україна, Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради, Хмельницький, Україна

Опубліковано: УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 2 (142) – III/IV 2021

Нові можливості фармакотерапії пацієнтів із гострим ішемічним інсультом

До вашої уваги представлено огляд статті M. Kaste et al. «Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of MCI‑186 in Patients with Acute Ischemic Stroke: New Formulation and Dosing Regimen», опублікованої у виданні Cerebrovascular Diseases (2013; 36: 196–204), що присвячена аналізу результатів дослідження безпеки, переносимості та фармакокінетики нової схеми введення та режиму дозування едаравону в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом. Дослідження […]

Опубліковано: НЕЙРОNEWS, 6 (117) '2020, ст. 46-49

Ефективність тривалої терапії антиоксидантом із властивостями скевенджера у пацієнтів із бічним аміоторофічним склерозом

До вашої уваги представлено огляд статті J. Shefner et al. «Long-term edaravone efficacy in amyotrophic lateral sclerosis: Post-hoc analyses of Study 19 (MCI186–19)», опублікованої у виданні Muscle Nerve (2020; 61: 218–242), яка містить аналіз даних про ефективність тривалої терапії антиоксидантом едаравоном для зменшення прогресування цього тяжкого захворювання. Для кращого розуміння довгострокової ефективності терапії едаравоном у […]

Опубліковано: НЕЙРОNEWS 1, 2021

ЗДАТНІСТЬ ЕДАРАВОНУ знижувати підвищений рівень легкого ланцюга нейрофіламенту в пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом

У дослідженні оцінювали динаміку рівнів легкого ланцюга нейрофіламенту в сироватці крові та функціо­нального стану пацієнта за шкалою ALSFRS-R у пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом на тлі приймання препарату Ксаврон. Вміст легкого ланцюга нейрофіламенту сироватки крові корелює зі ступенем хронічного або гострого пошкодження мотонейронів при БАС і є біомаркером ак­тивності процесу та прогресування захворювання. Імо­вірна здатність […]

Автори: Т. М. Слободін, Н. О. Михайловська, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупик, м. Київ

Опубліковано: НЕЙРОNEWS, 10 (121)' 2020, ст.38-44