Taking too long? Close loading screen.

Publications (when Stroke)

Vascular neurological complications in patients with COVID-19

The article considers modern views on the development and course of coronavirus infection COVID-19. Particular attention is paid to vascular neurological complications. Edaravone and citicoline with electrolytes were used to optimize the treatment of cerebrovascular complications in patients with concomitant COVID-19. Clinical and paraclinical data of 34 patients were analyzed. As a result, it is proved that this combination of drugs significantly increases the therapeutic efficacy of the basic treatment regimens of this group of patients and can be recommended for widespread use in medical practice.

Authors: I.S. Zozulya, V.M. Mardzvik, M.V. Mardzvik, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine. Communal enterprise «Khmelnytsky City Hospital» of the Khmelnytsky City Council, Khmelnytsky, Ukraine. Communal non-commercial enterprise «Khmelnytsky Regional Hospital Of War Veterans» of the Khmelnytsky Regional Council, Khmelnytsky, Ukraine
Posted: www.umj.com.ua
Нові можливості  фармакотерапії пацієнтів із гострим ішемічним інсультом

До вашої уваги представлено огляд статті M. Kaste et al. «Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of MCI‑186 in Patients with Acute Ischemic Stroke: New Formulation and Dosing Regimen», опублікованої у виданні Cerebrovascular Diseases (2013; 36: 196–204), що присвячена аналізу результатів дослідження безпеки, переносимості та фармакокінетики нової схеми введення та режиму дозування едаравону в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом.

Дослідження проводили в дев’яти дослідних центрах Фінляндії, Нідерландів і Великої Британії.

Обидва режими дозування едаравону з новою схемою введення, протестованою в дослідженні, пацієнти добре переносили і були за рівнем безпеки порівняними з прийманням плацебо. Побічні ефекти, пов’язані з лікуванням, були переважно легкими або помірними, а також мали транзиторний характер.

Жодних доказів, які б дали підстави припустити, що лікування едаравоном спричиняє нейротоксичність у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, не отримано. У дослідженні не виявлено також жодних побічних ефектів, пов’язаних із порушенням функції нирок.

Posted: НЕЙРОNEWS, 6 (117) '2020, ст. 46-49
Проміжні результати дослідження СТІКс (Супутня Терапія Інсульту Ксавроном) — відкритого багатоцентрового дослідження «випадок — контроль»

У статті наведено результати першого етапу дослідження СТІКс — відкритого багатоцентрового дослідження «випадок — контроль». Проміжний аналіз результатів (interim analysis) дає можливість переконатись у тенденціях на користь робочої гіпотези, дозволяє вчасно оцінити недоліки створеного протоколу та відповідає вимогам академічної та медичної доброчесності — відкритості в оприлюдненні результатів.

Усього за період із березня до вересня 2020 року (дані від Вінницького центру отримані за більший період — серпень 2019 — серпень 2020) отримані для аналізу 570 анкет пацієнтів основної групи (з додаванням до лікування Ксаврону згідно з інструкцією до препарату) та 430 анкет пацієнтів групи контролю (конвенційне лікування згідно з локальними протоколами в окремих клініках та центрах).

Проведений аналіз першого етапу у дослідженні за протоколом СТІКс дає підстави говорити про доцільність застосування Ксаврону як додаткової терапії гострого періоду ішемічного інсульту. Його ефективність підтверджують показники перебігу захворювання — менша ймовірність ускладнень, швидша клінічна стабілізація пацієнтів, швидше відновлення порушень свідомості, що приводить до більш ранньої активізації пацієнта, початку його реабілітації тощо.

Authors: С.П. Московко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, перелік співавторів надано у публікації.
Posted: THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2021, VOLUME 9, № 1
Застосування препаратів едаравону, цитиколіну й електролітів та L-аргініну в пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу

У статті представлено результати застосування цитопротекторної терапії, застосованої на додаток до традиційного лікування пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу.

Актуальним напрямом у лікуванні пацієнтів із ГПМК є застосування цитопротекторів, які можуть бути ефективним доповненням до тромболізису. Ці засоби захищають ішемізовані нейрони та нейросудинні одиниці від незворотних ушкоджень, посилюють нейропластичність і сприяють процесу відновлення нервової тканини.

Наведено дані щодо 30 клінічних випадків гострого порушення мозкового кровообігу у пацієнтів, яких госпіталізували до спеціалізованих відділень медзакладів України. Отримані дані свідчать, що застосування препаратів едаравону, цитиколіну й електролітів та L-аргініну у пацієнтів на додаток до традиційної схеми лікування допомагає значно знизити неврологічний дефіцит, підвищити функціональну незалежність і поліпшити загальний прогноз.

Authors: Т. І. Негрич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Posted: Нейроnews 9(120), 2020
Japanese Guidelines for the Management of Stroke 2015 [2017].

Edaravone, a drug with an expected neuroprotective effect, recommended as a medicine for patients with cerebral ischemic stroke (thromboembolism) (grade B).

Authors: The Japan Stroke Society 2017
Posted: Міжнародний неврологічний журнал, №1 (103), 2019
Догляд та лікування в гострому періоді інсульту: необхідне, достатнє та межі дозволеного

Актуальність роботи: публікація містить огляд основних положень для організації догляду за пацієнтами в гострому періоді інсульту, що ґрунтуються на поточних рекомендаціях і найкращому клінічному досвіді.

Мета публікації:  допомогти новим інсультним центрам в організації процесу ведення хворих, доповнивши документальний супровід (локальний протокол та маршрут пацієнта) ключовими положеннями з догляду для мінімізації ризиків ускладнень і збільшення шансів позитивного наслідку захворювання.

У ситуації обмеження фінансових спроможностей закладів, і, беручи до уваги концепцію мінімальних гарантій надання допомоги, а також право на вибір у пацієнта (чи його родичів – як на місце лікування, так і на його склад), варто роздивитись можливість партнерської участі сторони пацієнта стосовно обсягу лікувальних впливів. У світі розвивається і поширюється стратегія спільного прийняття рішення (sharing decision making), коли спеціальна модель спілкування, з висвітленням імовірних переваг і ризиків застосування того чи іншого засобу, приводить до прийняття консенсусного рішення і вважається за легітимну можливість відхилюватись в окремих випадках від наявних рекомендацій, протоколів, настанов.

Ключові слова: локальний протокол, маршрут пацієнта, гострий ішемічний інсульт, едаравон, мінімальні гарантії надання послуг, інсультний центр.

Authors: С.П. Московко д. мед. н. професор. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту.

Більшість випадків інсульту відбуваються, коли згусток крові блокує кровоносну судину, що веде до головного мозку. Без належного кровопостачання головний мозок швидко зазнає пошкодження, яке може бути постійним. Пошкодження, викликане інсультом, може спричинити слабкість рук або ніг, або проблеми з мовою чи зором. Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для людей з гострим ішемічним інсультом.

Ціль дослідження: за допомогою Кохранівського огляду оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті.

Було ідентифіковано 1 788 посилань за допомогою електронного та ручного пошуку. З них ідентифікували 24 потенційно прийнятних випробування, з яких три були включені у дослідження.

У огляді надані висновки з ефективності та з безпеки, згідно яких едаравон може зменшити ступінь неврологічного порушення при лікуванні гострого ішемічного інсульту.

Authors: Feng S, Yang Q, Liu M, Li W, Yuan W, Zhang S, Wu B, Li J.
Posted: Кохранівська база даних систематичних оглядів 2011, випуск 12.
Алгоритми дій, мінімальні умови та складові надання якісної медичної допомоги при гострому інсульті

Актуальність роботи: лікування гострого інсульту потребує застосування процедури документального менеджменту, лікувальні заклади мають різні ресурси та умови надання медичної допомоги, у параметри реформи закладені «індикатори якості надання послуг» за принципом їхнього регулярного загального оприлюднення, згідно рекомендацій 10-го круглого столу академічної науки STAIR залишається нагальною потреба у цитопротекції та захисті нейроваскулярного юніту.

Ключова мета публікації – запропонувати основи створення внутрішнього керівного документа, що регламентує весь процес надання медичної допомоги при гострому інсульті в умовах реформи НСЗУ. Необхідні складові документу викладені з доступом до редагування, уточнення чи розширення відповідно до потреб та можливостей конкретного лікувального закладу.

Authors: С.П. Московко, д. мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Протокол відкритого багатоцентрового дослідження «випадок – контроль» …

Протокол відкритого багатоцентрового дослідження «випадок – контроль» щодо безпеки та ефективності використання едаравону (Ксаврон®) у гострому періоді ішемічного інсульту в умовах реальної клінічної практики

На вітчизняному фармакологічному ринку з’явився препарат класу скавенджерів (прибиральників) активних радикалів та перекисних сполук. Це препарат Ксаврон виробництва «Юрія-Фарм», діючою речовиною якого є едаравон.

Едаравон був схвалений FDA для лікування БАС (боковий аміотрофічний склероз), його ефективність та безпеку у лікуванні гострого ішемічного інсульту доведено у низці рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень. З 2009 р. Едаравон внесений в Японський гайдлайн по лікуванню гострого ішемічного інсульту.

В Україні розпочато вивчення  безпеки та ефективності Ксаврон в реальній клінічній практиці на основі відкритого багатоцентрового дослідження за принципом «випадок – ​контроль».

Наданий протокол дослідження: дизайн дослідження, популяція пацієнтів, первинні і вторинні кінцеві точки, організація дослідження.

Authors: С.П. Московко, О.В. Кириченко, Г.С. Руденко, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Posted: Медична газета «Здоров’я України». Спецвипуск «Інсульт». Додаток № 1 (52), 2020 р.
Japanese experience in the treatment of patients with acute ischemic stroke. Interview with Professor Yukito Shinohara

The Academy of Stroke, Annual Scientific and Educational Forum, traditionally dedicated to World Stroke Day was held in Kyiv October 31 – November 1, 2019.

Yukito Shinohara, Professor Emeritus of Tokai University School of Medicine, former president of the Japan Stroke Society and the Asia Pacific Stroke Organization, Chairman of the Japanese Stroke Guidelines in 2004 and 2009, has held a lecture in Kyiv during the Academy of Stroke 2019. Professor Yukito Shinohara has agreed to give interview to the readers of the International Neurological Journal.

Authors: Nataliia Kuprinenko
Posted: International Neurological Journal №8 (110), 2019
The use of the drug Xavron (Edaravon) in the complex treatment of patients with ischemic stroke in combination with thrombolytic therapy

Resume. The article describes the experience of the early use of Xavron (Edaravon) in patients with ischemic stroke in combination with thrombolytic therapy (TLT). These studies indicate greater efficacy of using Edaravon in combination with TLT in the treatment of ischemic stroke. When using the drug Xavron side effects of the drug was not observed.

Authors: O.B. Leskiv, T.F. Khabaznia
Posted: THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2019, ТОМ 7, № 3-4
Usage of the new edaravone free radical scavenger (XAVRON) in the treatment of acute ischemic stroke

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of use of the drug edaravone for treatment of patients with acute cerebral infarction comparing to citicoline. The results of the treatment of ischemic stroke by intravenous administration of edaravone (Xavron) and citicoline indicated a more pronounced elimination of neurological deficit in the group edaravone.

Authors: I.S. Cuckoo; A.O. Volosovets, A.I. Cuckoo and others
Posted: МЛ №1-2 (157-158) 2019
Perspective Treatment Goals for Brain Protection in Case of Acute Ischemia

Abstract. Ischemic stroke initiates a cascade of biochemical reactions, among which the processes of free radical oxidation occupy a key place. The most important place in management this disease takes reperfusion therapy, the conduct of which is closely related to the problem of neuroprotection. Use of antioxidants is a promising direction for the treatment of ischemic stroke. They have antioxidant effects and could prevent free radical processes. Edaravone is a new low molecular weight free radical scavenger, which inhibits the ischemic cascade. The article provides an overview of studies on the effectiveness and safety of edaravone in patients with ischemic stroke.

Authors: L. A. Dzyak, O. S. Tsurkalenko, V. M. Suk
Posted: Infusion & Chemotherapy № 2, 2019
Brain protection in acute ischemia

From 15 to 16 million people suffer a stroke every year, of which 100-110 thousand are residents of Ukraine. This vascular desiase ranks first among causes of disability and is one of the leading causes of death. One third of patients die during the first year after stroke, one out of four becomes disabled with a violation of basic functions, the daily activity of every second patient is limited, and only one out of five returns to their previous lives. The causes of the catastrophic consequences of a stroke, as well as the possibility of minimizing them, were discussed by the participants of the 11th scientific and practical conference “Neurosymposium”, which was held on September 12-12, 2019 in Odessa.

Authors: Dziak L.A., Chemer N.M., Khubetova I.V
Posted: Medical newspaper “Health of Ukraine. Neurology, Psychiatry, Psychotherapy”, No 3 (50), October 2019
Japan’s striking success in fighting stroke: review by Prof. Yukito Shinohara in Ukraine, 2019

Neurologist from Japan visits Ukraine for the first time. Dr. Yukito Shinohara is Immediate Past President of the Japan Stroke Society and the Asia Pacific Stroke Organization. He was Chairman of the Japanese Stroke Guidelines in 2004 and 2009. Professor Shinohara gave a presentation on theme “Present Stroke Situation in Japan and Japanese Stroke Guidelines” at the Scientific and Educational Forum “Academy of Stroke 2019”

First experience of using Xavron, a free radical scavenger, in patients with acute ischemic stroke

Abstract. Background. In acute ischemic stroke (AIS), more than 1,000 substances with known neuroprotective effects have been studied, but their effectiveness is considered insufficiently convincing. In 2018, Ukraine launched the release of a new free radical scavenger Xavron (active ingredient — edaravone), which since 2001 has been successfully prescribed in Japan for the treatment of AIS and is a part of the Japanese national guidelines for the treatment of AIS. The purpose of this work is to study the effectiveness of a new neuroprotective drug Xavron (edaravone) in the comprehensive therapy of patients with AIS. Materials and methods. A prospective, integrated clinical, neurological and laboratory examination was conducted in 28 patients (13 women and 15 men) with AIS. The patients were divided into two groups that did not differ in terms of main characteristics and treatment. However, patients in the first group (n = 18) received Xavron (30 mg edaravone) twice daily intravenously. In the control group (n = 10), the drugs with neuroprotective effect were not used. Results. The analysis of Glasgow Coma Scale scores showed a positive dynamics in the majority of patients in both groups without significant statistical difference (p > 0.05). However, the analysis of FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) scores showed that in the group where Xavron was used for neuroprotection, since day 5 the level of consciousness was restored more quickly than in the control group. The difference between group 1 and controls became significant within 9–10 days of treatment (p< 0.05). On day 3 in the control group, the level of neuron-specific enolase (NSE) increased by 10 times (from 9.2 to 96.4 ng/ml). Subsequently, there was a rapid decrease in the NSE level, which in the main group of patients was normalized until day 10 of treatment, and in the control group, the NSE level did not reach the reference values within 10 days of therapy (p < 0.05). Conclusions. The use of Xavron (edaravone) in patients with AIS was significantly effective in terms of neurological status (level of consciousness on the FOUR scale) and the dynamics of neurological markers (NSE). Further research is needed to clarify the role of Xavron (edaravone) in the intensive care of AIS patients.

Authors: Emergency medicine № 3 (98), 2019
Posted: Emergency medicine № 3 (98), 2019
Effect of a Novel Free Radical Scavenger, Edaravone (MCI-186), on Acute Brain Infarction

Edaravone, a novel free radical scavenger, demonstrates neuroprotective effects by inhibiting vascular endothelial cell injury and ameliorating neuronal damage in ischemic brain models. The present study was undertaken to verify its therapeutic efficacy following acute ischemic stroke.

We performed a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study on acute ischemic stroke patients commencing within 72 h of onset. Edaravone was infused at a dose of 30 mg, twice a day, for 14 days. At discharge within 3 months or at 3 months after onset, the functional outcome was evaluated using the modified Rankin Scale. Two hundred and fifty-two patients were initially enrolled. Of these, 125 were allocated to the edaravone group and 125 to the placebo group for analysis. Two patients were excluded because of subarachnoid hemorrhage and disseminated intravascular coagulation.

A significant improvement in functional outcome was observed in the edaravone group as evaluated by the modified Rankin Scale (p = 0.0382).

Edaravone represents a neuroprotective agent which is potentially useful for treating acute ischemic stroke, since it can exert significant effects on functional outcome as compared with placebo.

Authors: Eiichi Otomo
Posted: Cerebrovasc Dis 2003
Acute ischemic stroke: revealing the maximum possibilities of pharmacotherapy

Materials of the XXI International Scientific and Practical Conference “Interdisciplinary Issues in Modern Neurology”, April 22-24, Truskavets, Ukraine.

Much attention was paid during the event to the problematic aspects of managing patients with acute ischemic stroke. Within the framework of intensive therapy in cardioneurology a separate scientific symposium discussed the possibilities of modern pharmacotherapy for acute stroke, which are available to doctors today and allow to improve the results of treatment and reduce the disability of patients with stroke.

Authors: Chemer N.M., Darii V.I., Oros M.M.
Posted: Medical newspaper "Health of Ukraine", № 12 (457), 2019
Acute Kidney Injury and Edaravone in Acute Ischemic Stroke: The Fukuoka Stroke Registry

Background: A free radical scavenger, edaravone, which has been used for the treatment of ischemic stroke, was reported to cause acute kidney injury (AKI) as a fatal adverse event. The aim of the present study was to clarify whether edaravone is associated with AKI in patients with acute ischemic stroke. Methods: From the Fukuoka Stroke Registry database, 5689 consecutive patients with acute ischemic stroke who were hospitalized within 24 hours of the onset of symptoms were included in this study. A logistic regression analysis for the Fukuoka Stroke Registry cohort was done to identify the predictors for AKI. A propensity score–matched nested case–control study was also performed to elucidate any association between AKI and edaravone. Results: Acute kidney injury occurred in 128 of 5689 patients (2.2%) with acute ischemic stroke. A multivariate analysis revealed that the stroke subtype, the basal serum creatinine level, and the presence of infectious complications on admission were each predictors of developing AKI. In contrast, a free radical scavenger, edaravone, reduced the risk of developing AKI (multivariate-adjusted odds ratio [OR] .45, 95% confidence interval [CI] .30-.67). Propensity score–matched case–control study confirmed that edaravone use was negatively associated with AKI (propensity score–adjusted OR .46, 95% CI .29-.74). Conclusions: Although AKI has a significant impact on the clinical outcome of hospital inpatients, edaravone has a protective effect against the development of AKI in patients with acute ischemic stroke.

Authors: Masahiro Kamouchi et al.
Posted: International Neurological Journal, №3 (105), 2019
The search for new methods and drugs to struggle with cerebral stroke and its complications

The scientific-practical conference “Opportunities and Achievements of Modern Pharmacotherapy in the Practice of a Neurologist” held in Kharkov on March 14-15, 2019. It was organized by Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukraine, Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv National University named after V.N. Karazin.

The event was devoted to innovative methods of diagnosis, treatment and prevention of pathologies of central nervous system. Stroke remains a major central nervous system disease due to high prevalence, disability and mortality. You will find an overview of some of the reports voiced at the conference.

Authors: V.M. Mishchenko, V.I. Darii, I.V. Khubetova, T.S. Mishchenko
Posted: Health of Ukraine. Thematic issue "Neurology, Psychiatry, Psychotherapy" No. 2, 2019.