До вашої уваги представлено огляд статті J. Shefner et al. «Long-term edaravone efficacy in amyotrophic lateral sclerosis: Post-hoc analyses of Study 19 (MCI186–19)», опублікованої у виданні Muscle Nerve (2020; 61: 218–242), яка містить аналіз даних про ефективність тривалої терапії антиоксидантом едаравоном для зменшення прогресування цього тяжкого захворювання.

Для кращого розуміння довгострокової ефективності терапії едаравоном у пацієнтів із БАС автори здійснили ретроспективний аналіз результатів відкритого дослідження, у якому порівнювали ефект препарату (протягом 48 тижнів) із дією плацебо (протягом 24 тижнів) та подальшого переходу на терапію едаравоном (упродовж 24 тижнів) або з прогнозованим результатом для плацебо (від початкового рівня до 48-го тижня).

Отримані результати демонструють можливий тривалий результат лікування едаравоном і підтримання ефективності такої терапії протягом року.

Ключові слова: бічний аміотрофічний склероз; едаравон; тривалість терапії

Опубліковано: НЕЙРОNEWS 1, 2021