Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту.

Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту.

Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.

Ціль огляду: оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті.

Основні результати. Автори включили три випробування. Доза ін’єкцій едаравону в трьох випробуваннях була однаковою і становила 60 мг на добу, а тривалість курсу лікування 14 днів. В групі едаравону спостерігалось збільшення частки учасників зі значним неврологічним поліпшенням у порівнянні з контрольною групою, причому зі значною різницею у 2 рази (відношення ризиків (ВР) 1,99, 95%-ний довірчий інтервал (ДІ) від 1,60 до 2,49). Небажані явища не мали відмінностей між групою лікування та контрольною групою.

Ключові слова:гострий ішемічний інсульт;едаравон;ішемія головного мозку;кохранівський огляд;поглинач вільних радикалів;рандомізовані контрольні дослідження
Автори: Feng S, Yang Q, Liu M, Li W, Yuan W, Zhang S, Wu B, Li J.
Опубліковано: Кохранівська база даних систематичних оглядів 2011.