Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.

Ціль огляду: оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті.

Основні результати. Автори включили три випробування. Доза ін’єкцій едаравону в трьох випробуваннях була однаковою і становила 60 мг на добу, а тривалість курсу лікування 14 днів. В групі едаравону спостерігалось збільшення частки учасників зі значним неврологічним поліпшенням у порівнянні з контрольною групою, причому зі значною різницею у 2 рази (відношення ризиків (ВР) 1,99, 95%-ний довірчий інтервал (ДІ) від 1,60 до 2,49). Небажані явища не мали відмінностей між групою лікування та контрольною групою.

Ключові слова: гострий ішемічний інсульт; едаравон; ішемія головного мозку; кохранівський огляд; поглинач вільних радикалів; рандомізовані контрольні дослідження

Автори: Feng S, Yang Q, Liu M, Li W, Yuan W, Zhang S, Wu B, Li J.

Опубліковано: Кохранівська база даних систематичних оглядів 2011.