У дослідженні оцінювали динаміку рівнів легкого ланцюга нейрофіламенту в сироватці крові та функціо­нального стану пацієнта за шкалою ALSFRS-R у пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом на тлі приймання препарату Ксаврон.

Вміст легкого ланцюга нейрофіламенту сироватки крові корелює зі ступенем хронічного або гострого пошкодження мотонейронів при БАС і є біомаркером ак­тивності процесу та прогресування захворювання.

Імо­вірна здатність препарату Ксаврон знижувати рівні лег­кого ланцюга нейрофіламенту надає підґрунтя для рекомендацій щодо його постійного прийому пацієнтами з БАС згідно з інструкцією, а вимірювання рівня нейрофіламенту застосовувати як маркер активності нейродегенеративного процесу та ступеня контролю над ним.

Ключові слова: бічний аміотрофічний склероз; едаравон; нейрофіламент; шкала ALSFRS-R

Автори: Т. М. Слободін, Н. О. Михайловська, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупик, м. Київ

Опубліковано: НЕЙРОNEWS, 10 (121)' 2020, ст.38-44