Актуальність. Є певні повідомлення, що поглинач вільних радикалів едаравон, який використовується для лікування ішемічного інсульту, спричиняє побічний ефект — гостре пошкодження нирок (ГПН).
Мета: з’ясувати, чи пов’язане використання едаравону із виникненням ГПН у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом.
Матеріали та методи. У дослідження були включені 5689 пацієнтів із гострим ішемічним інсультом із бази даних реєстру інсульту Fukuoka, які були госпіталізовані протягом 24 годин після появи симптомів інсульту. Для ідентифікації предикторів ГПН був зроблений аналіз логістичної регресії для когорти реєстру інсульту Fukuoka. З метою встановлення будь-якого зв’язку між виникненням ГПН і використанням едаравону було проведене дослідження «випадок — контроль» із вкладеним планом (гніздове дослідження).
Результати. Гостре пошкодження нирок діагностовано у 128 із 5689 пацієнтів (2,2 %) із гострим ішемічним інсультом. Багатофакторний аналіз показав, що підтип інсульту, початковий рівень креатиніну в сироватці й наявність інфекційних ускладнень на етапі госпіталізації є предикторами розвитку ГПН. На відміну від цього використання поглинача вільних радикалів едаравону зменшувало ризик розвитку ГПН (багатоваріантне співвідношення шансів (СШ) 0,45; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,30–0,67). У дослідженні «випадок — контроль» із вкладеним планом було підтверджено, що використання едаравону негативно корелює з розвитком ГПН (скориговане на прихильність СШ 0,46, 95% ДІ 0,29–0,74).
Висновки. Хоча ГПН чинить вірогідний вплив на клінічний результат, едаравон має захисний ефект щодо розвитку ГПН у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом.

Ключові слова: едаравон; ішемічний інсульт; поглинач вільних радикалів; пошкодження нирок

Автори: Masahiro Kamouchi та інші.

Опубліковано: Міжнародний неврологічний журнал, №3 (105), 2019