Вірус SARS-CoV-2 має тропізм до клітин ЦНС і може викликати розвиток неврологічної симптоматики в інфікованих пацієнтів. У цьому контексті введення до схеми інтенсивної терапії едаравону (препарату Ксаврон®) може бути доцільним з огляду на його здатність зменшувати прояви не тільки оксидативного стресу, але й явищ «цитокінового шторму», а саме значущого зменшення вмісту ІЛ-6. Таким чином, у цих хворих вдається купірувати як неврологічні симптоми, так і рівень системно-запальної відповіді.

Ключові слова: інтерлейкін-6; коронавірус; неврологічні ускладнення; нейроінвазія; нейротропний вірус

Автори: О.А. Лоскутов1, Д.О. Дзюба1, Н.В. Коротчук2, К.Р. Марушко 3, Ю.Г. Вакуленко3, Д.О. Лоскутов

Опубліковано: Спецвипуск «Інсульт», 2021 р. Здоров'я України