Важливість немоторних симптомів у клінічній картині хвороби рухового нейрона

Важливість немоторних симптомів у клінічній картині хвороби рухового нейрона

Немоторні симптоми є облігатною ознакою хвороби мотонейрона і часто можуть бути чутливим індикатором загального функціонального стану хворих. У структурі немоторних симптомів у хворих на БАС переважають шлунково-кишкові порушення, втрата маси тіла, біль, пітливість і занепокоєння.

Наявність у пацієнтів немоторних симптомів свідчить про мультисистемний характер цього фатального захворювання. Використання шкали немоторних симптомів (ШНС) у пацієнтів із БАС на ранніх стадіях хвороби дасть змогу неврологам своєчасно виявляти немоторні порушення.

Ключові слова:бічний аміотрофічний склероз;едаравон;немоторні симптоми;хвороба рухового нейрона;шкала ALSFRS-R;шкала немоторних симптомів
Автори: В. В. КОСТЕНКО, Ю. І. ГОЛОВЧЕНКО Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Київ
Опубліковано: Український Неврологічний журнал 2020, №3